Hospic v Mostě

Akreditované pracoviště paliativní medicíny

Člen Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče

Zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny a holistického (celostního) přístupu ke zkvalitnění života nevyléčitelně nemocných.

Rychlý kontakt

přijímání pacientů
(tel. v provozu 7:30-14:00)
476 000 167, 608 009 149
recepce – půjčovna pomůcek
476 000 166

Pobytové služby

Lůžková hospicová péče

Lůžkové zařízení pro nemocné s velice vážnou a progredující diagnózou.

Odlehčovací služba

Krátkodobá pobytová služba pro ty, kteří dočasně potřebují dohled a pomoc druhé osoby.

Zdravotně sociální lůžka

Pro propuštěné ze zdravotní péče, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby.

Novinky

Více o našem hospici

Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci, způsobené závažným, dále již neřešitelným onkologickým onemocněním v terminálním stádiu, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.

Fotogalerie

Chcete nás podpořit?

  • Uvítáme jakoukoliv pomoc a velmi za ni děkujeme.
  • Můžete poslat libovolnou částku na číslo účtu 27-129680297/0100.
  • Můžete nám pomoci věcný darem.
  • Můžete se zapojit do projektu Běhám pro hospic.
  • Pokud chcete vystavit potvrzení o přijetí finančního nebo věcného daru pro daňové účely, kontaktujte nás (sekretariat@hospic-most.cz).

Již nás podporují: