O našem hospici

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Tato péče je zaměřena i na rodiny našich pacientů.

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stádiu onkologického onemocnění, neurodegenerativních chorob, méně často pak nemocní v terminálním stádiu jiných onemocnění.

Pracovníci hospice respektují při péči (polohování, podávání léků, podávání jídla a pití) pokud možno vždy přání pacienta, pokud ho přímo neohrožuje. Pokud např. pacient odmítá striktně pohyb, jídlo, pití, léky, řídíme se do velké míry jeho přáním.

Pro hospicovou péči se musí vždy rozhodnout sám nemocný spolu se svou rodinou. Toto své rozhodnutí stvrzuje podpisem pod Svobodný informovaný souhlas. K přijetí do péče potřebujeme lékařem vyplněnou Žádost o přijetí.

Co nabízíme?

Náš hospicový tým je schopen řešit nejrůznější potřeby klientů.

– sociálně-právní pomoc ve změněné životní situaci (informace pro styk s úřady, …)

– upevňování a narovnávání sociálních vazeb mezi klientem a jeho rodinou

– pomoc při hledání odpovědí na nejtěžší otázky života a smrti

– pomoc příbuzným a známým nemocného a odlehčovací služby při péči o něj