Děkujeme za finanční podporu Hospice v Mostě těmto dárcům:

Fond Ústeckého kraje přispěl částkou 187.000,- Kč na půjčovnu kompenzačních pomůcek

Statutární město Most přispělo částkou 470.000,- Kč a 2.000 000,- Kč

Kraj ústecký m dot. pr. 24.760,- Kč na sociální služby, dále VDP 3.555 300,- Kč na sociální služby

Ministerstvo zdravotnictví ČR přispělo částkou 432.000,- Kč na rekonstrukci komunikačního systému sestra-pacient.

Statutární město Teplice přispělo částkou 100.000,- Kč na ošetřovací materiál k péči o nemocné.

Statutární město Chomutov přispělo částkou 16.000,- Kč na odlehčovací služby.

Město Bílina přispělo částkou 70.000,- Kč na léky proti bolesti.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové darovala 50.000,- Kč na léky a ošetřovatelský materiál.

Nadace Umění doprovázet darovala 15.000,- Kč na zakoupení tří nočních stolků.

Pan Petr Rychlý věnoval za své benefiční představení v Divadle Most spolu s ním částku 78.500,- Kč na léky.

Dobrovolníci ČPP věnovali svůj čas a práci na vánoční výzdobu a drobnější práce v hospici dne 8. 12. 2022.

Běžci v rámci akce Běhám pro hospic věnovali Hospici v Mostě částku 6.666,- Kč