Hospic v Mostě by chtěl poděkovat Ústeckému kraji za dotaci ve výši 525.000,- Kč na rok 2020. Dotace je určena na poskytování paliativní péče v Hospici v Mostě.