Hospic v Mostě by chtěl poděkovat nadaci ČEZ za dar 80 000,-. Tento dar je určen na nákup léků pro léčbu bolesti a také na nákup zdravotnického materiálu pro vlhké hojení ran. Díky tomuto daru budeme moci využít nejmodernější prostředky pro léčbu našich pacientů.