Při příležitosti svých narozenin věnoval MUDr. Koller věnoval Hospici v Mostě finanční částku, kterou „vyběhal“ induviduálně v letošním roce. Blahopřejeme a děkujeme!