Děkujeme městu Chomutov za finanční podporu odlehčovacích služeb v Hospici v Mostě ve výši 19.000,- Kč.