Děkujeme za dotační podporu půjčovny pomůcek Hospice v Mostě částkou 194.000,- Kč v roce 2021 z Fondu Úst. kraje.