Děkujeme Fóru dárců, z. s.  za dar na nákup léků proti bolesti pro pacienty hospice.