Hospic v Mostě by chtěl poděkovat Nadaci Tesco za dar 16.000 ,- Kč