Děkujeme za firmě MERO ČR, a. s. za dar polohovacího lůžka LATERA v hodnotě 65.000,- Kč.