Děkujeme tričkoběžcům za pěněžní dar 55.256,-Kč, který získali vlastním úsilím a poslali Hospici v Mostě.