Jste zde

O hospici

Každý z nás se může ocitnout ve vážné životní situaci. Najednou se můžeme dozvědět, že nemoc, kterou trpíme, je velice vážná, časem se bude pravděpodobně zhoršovat a lékaři nám nebudou schopni pomoci ani s pomocí nejmodernější medicíny.

    Náhle si klademe množství otázek, na něž se nám dostává jen velice málo odpovědí. Ošetřující personál, byť by se snažil sebevíc, nám nemůže pomoci s řešením naší situace. Poskytuje nám kvalitní léčbu a péči, kterou se snaží zhoubnou nemoc přemoci. Nezbývá mu však čas a mnohokrát ani schopnosti k řešení našich psychických, sociálních a jiných problémů. Nedokáže nám odpovědět, ba ani společně s námi hledat odpověď na závažné otázky naší existence a jejího smyslu.

    Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onkologickým onemocněním dále již neřešitelným v terminálním stádiu, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.

Co je to hospic?

    Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce.

    Stejnou měrou se zajímá o rodinu a příbuzné nemocného, kteří také mohou využívat všech služeb poskytovaných vysoce kvalifikovanými odborníky, pracujícími v hospici.

Pracovníci hospice respektují při péči (polohování, podávání léků, podávání jídla a pití) pokud možno vždy přání pacienta, pokud ho přímo neohrožuje. Tzn., že pokud pacient odmítá striktně pohyb, jídlo, pití, léky, řídíme se do velké míry jeho přáním.

Pro koho je poradna a lůžkové zařízení učeno?

Pro nemocného, který ví, že má velice vážnou a progredující
nemoc, nejčastěji se jedná o onkologická onemocnění. Pro příbuzné a známé takového nemocného
Pro nemocné, kteří mají obavu, že jejich nemoc je vážnější, než jim zatím bylo sděleno.

Co hospic nabízí?

- sociálně-právní pomoc ve změněné životní situaci (informace pro styk s úřady, ...)

- upevňování a narovnávání sociálních vazeb mezi klientem a jeho rodinou

 - pomoc při hledání odpovědí na nejtěžší otázky života a smrti

- odlehčovací služby. Pokud na omezenou dobu (maximálně 1 měsíc) potřebujete ošetřovatelskou péči o sebe nebo o své blízké (například z důvodu náhlé nemoci, dovolené apod.), nabízíme vám své služby. Podrobnosti o péči v hospici najdete na tomto webu.

Kontaktuje hospicový tým, který je schopen řešit nejrůznější potřeby klientů

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer