Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_071/0002478

Doba realizace: 17. 2. 2023 – 31. 3. 2024

Celkové náklady projektu: 1 806 736,56Kč

Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení moderního zařízení pro Hospic v Mostě, které umožní zvýšení komfortu pacientů, zlepší kvalitu péče a také rozšíří možnosti pro návštěvy příbuzných u pacientů. V rámci projektu bude pořízeno 10 postelí s laterálním náklonem a antidekubitní matrací, přenosné koncentrátory kyslíku, přístroj pro usnadnění odkašlávání a pět postelí pro příbuzné pacientů.