Hospic v Mostě děkuje panu Petru Rychlému a Divadlu Most potažmo jeho řediteli, panu Václavu Hofmannovi, za uspořádání benefičního představení na podporu Hospice v Mostě, které vyneslo krásných 78.500,-  a panu Arnoštu Kopeckému za finanční příspěvek k představení ve výši 10.000,- Kč. Celková částka 88.500,- Kč bude použita na nákup léků tišících bolest u nevyléčitelně nemocných pacientů. Velmi si podpory všech výše zmíněných vážíme!