Děkujeme městu Louny za dar 30.000,- Kč určených na nákup léků pro terminálně nemocné pacienty hospice, děkume městu Bílině za dar 55.000,- Kč na nákup léků.

Rovněž děkujeme firmě MERO z adar 58.000,- Kč na skládací polohovací postele určené pro naši půjčovnu pomůcek.