Jste zde

Odlehčovací služby v hospici

 

Hospic v Mostě poskytuje  odlehčovací sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. § 44.

Co je odlehčovací služba?

Je to pobytová služba pro ty, kteří dočasně potřebují dohled a pomoc druhé osoby.

Pokud pečujete v domácím prostředí o blízkého člověka a potřebujete, aby se péče dočasně ujal někdo jiný (např. z důvodů Vaší dovolené, stěhování, oprav v bytě nebo domě, pobytu v nemocnici, nebo jiné rodinné situace), můžete využít pobytové služby v Hospici v Mostě. Jde o pobytovou sociální službu, jejíž součástí NENÍ péče našich lékařů. O klienty se starají zdravotní sestry a ošetřovatelky.

Kapacita služby: 10 lůžek


Jde o pobytovou službu na omezenou dobu (maximálně 1 měsíce), která je určena pro osoby, které v běžném životě potřebují dohled a pomoc druhého člověka. Podstatou služby je umožnit pečujícím osobám odlehčit v péči o blízkou osobu, stabilizovat nebo zlepšit psychický a/nebo zdravotní stav nemocného a následně mu umožnit návrat do domácí péče.

 Příjem a propouštění klientů odlehčovací služby a vyrovnání plateb - v pracovní dny od pondělí do pátku 9.00 - 10:30 hod. nebo dle dohody.

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových pokojích s vlastní sprchou, WC a umyvadlem, na pokoji je též televize lednička, telefon (pevná linka), přivolávač sester; v celém hospici funguje WI-FI internet. V pokoji je přistýlka pro případné přespání blízkého člověka.

 

Strava je dodávána z kuchyně mostecké nemocnice, proto je možno objednat jakoukoli dietu, jídlo se podává 5x denně, večeře je studená.

 

O klienty se 24 hodin denně starají zdravotní sestry a ošetřovatelky/ošetřovatelé.

 

Naši klienti mohou též využít možnosti popovídání nebo jiné činnosti s duchovními, kteří do hospice pravidelně docházejí, k dispozici je též dobrovolník/dobrovolnice.

 

V případě hezkého počasí je možno využít prostor velké terasy, prostoru za domem, zahrady a pergoly na zahradě.

 Zde si můžete stáhnout formulář Žádosti o odlehčovací službu a jiné.

Finanční podmínky:

Ceny platné od 1. 4. 2019.

Strava + ubytování

380,- Kč/den

Televize

30,- Kč/ den

Lednice na pokoji

30,- Kč/den

Platba za ošetřovatelskou péči: nepobírá-li klient příspěvek na péči

100,- /hod.

Platba za ošetřovatelskou péči: I. stupeň příspěvku na péči

100,- Kč/den

Platba za ošetřovatelskou péči: II. stupeň příspěvku na péči

146,- Kč/den

Platba za ošetřovatelskou péči: III. stupeň příspěvku na péči

426,- Kč/den

Platba za ošetřovatelskou péči: IV. stupeň příspěvku na péči

640,- Kč/den

 

Seznam sociálních služeb - úkonů, podle zákona 108/2006 Sb §44, které jsou hrazeny z příspěvku na péči:

 

pomoc a podpora při podávání jídla

pomoc při oblékání a svlékání

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnějším i vnitřním prostoru

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

soc. terapeut. činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleň. osob

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

nácvik a upevňování motorických, psychických a soc. schopností a dovedností

 

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací péče v Hospici v Mostě je poskytování odborné ošetřovatelské péče  vážně nemocným klientům včetně nevyléčitelně nemocných, na přechodnou dobu, tak, aby při každodenní péči, v každé situaci pociťovali zachování své důstojnosti, individuálně mohli rozhodovat o svém denním režimu, činnostech, které chtějí vykonávat a aby byla dodržována všechna jejich práva a v co největší míře jim byl umožněn kontakt s rodinou a blízkými. Aby si v co největší míře zachovali své schopnosti tak, aby byli následně schopni návratu do domácí péče.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Vážně nemocní klienti včetně nevyléčitelně nemocných, o něž je normálně pečováno v domácím prostředí. Služba má umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Služba je určena osobám, které jsou v domácí péči a do domácí péče se po uplynutí nezbytně dlouhé doby opět vrací.

 CÍLE

Současný stav, nebo předpokládaný stav bez péče

Cílový stav

Činnost pro uskutečnění

Pečující osoby jsou unaveny a přetíženy a potřebují nezbytný odpočinek

Pečující osoby si odpočinou a zrekreují se

Poskytování 24h ošetřovatelské péče

Pečující osoby nemohou učinit ve svém domě nutné stavební úpravy, aniž by narušily komfort operovávané osoby

Pečující osoby si provedou v bytě/domě potřebné stavební úpravy

Poskytování 24h ošetřovatelské péče

Klient nezvládá péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravy apod.

Klient je čistý, najedený a uspokojený ve svých základních potřebách

Poskytování 24h ošetřovatelské péče

Klient nezvládá péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravy apod.

Klient je motivován, aby si maximum péče o vlastní osobu poskytl sám

Aktivizační činnosti (vzdělávací, sociálně terapeutické, činnosti)

Klient se s nikým nestýká, nekomunikuje a je zavřen pouze na svém pokoji

Klient komunikuje (dle možností) s ošetřujícím personálem, s ostatními klienty, s blízkými osobami

Aktivizační činnosti (vzdělávací, sociálně terapeutické, činnosti)

Klientům je nabízena účast na společných akcích, bohoslužbě, je vyvážen na terasu, navštěvuje ho dobrovolník, kněz apod. Je mu zprostředkováván kontakt se společenským prostředím.

Klient je vrácen pečujícím osobám v horším stavu než, když byl převzat

Klient se vrací k pečujícím osobám v lepším nebo stejném stavu jako při přijetí. Samozřejmě pokud to zdravotní stav umožňuje

Poskytování všech našich činností

Klient se bojí o něco požádat pracovníky, kteří o něj pečují

Klient má důvěru k pracovníkům hospice nebojí se je požádat o to co potřebuje/chce a pokud je to možné je mu vyhověno

Poskytování 24h ošetřovatelské péče kvalitním personálem, který je ochotný naslouchat, pomáhat a vyhovět potřebám klienta (v rozumné míře)

Pacient má obtíže s komunikací a pracovníci nevědí  co chce/potřebuje

I obtížně komunikující klient se s personálem dorozumí a je mu maximálně vycházeno vstříc

Služby poskytuje personál vzdělaný v oblasti komunikace

Sociálně terapeutické činnosti

Pečující osoba musí podstoupit náročnější lékařské vyšetření nebo zákrok vyžadující hospitalizaci nebo pobyt v lázních

 

Pečující osoba má možnost absolvovat lékařské vyšetření v klidu s vědomím, že je o klienta dobře postaráno

Poskytování 24h ošetřovatelské péče

Pečující osoba přestala být schopná se starat o závislou osobu z důvodů náhlé hospitalizace, úmrtí apod. Je třeba situaci urychleně řešit, ale běžní poskytovatelé péče (např. domovy pro seniory) nemají místo.

 

 

 

Klientovi se dostane na přechodnou dobu kvalitní péče a rodina má zatím možnost nalézt trvalé řešení

Poskytování 24h ošetřovatelské péče ve spolupráci s odborným poradenstvím

Souhrn cílů vycházející z tabulky

·                             Umožnit jinak pečujícím osobám nezbytný odpočinek

·                             Pomoci klientům aktivizovat co nejvíce vlastních sil při činnostech které potřebuje a chce dělat

·                             Zajistit klientům potřebnou ošetřovatelskou péči v souladu s jejich individuálními potřebami

·                             Zajistit, aby nikdo s klientů netrpěl nepřiměřeně velkou bolestí

·                             Zajistit, aby se nikdo s klientů necítil v Hospici osamocen

·                             Umožnit klientům co nejlepší kontakt s rodinou a dalšími blízkými osobami

 

 PRINCIPY

      Budou respektována jeho práva a lidská důstojnost,

      V posledních chvílích života nezůstane osamocen,

      Pomáhat nejen klientům, ale i rodině a jejich blízkým

      Podpora a rozvoj rodinných vztahů klienta

      Zajištění maximální dosažitelné kvality života klientů

      zachování důstojnosti člověka až do případné smrti

      vytvoření pocitu bezpečí, pohodlí a pokoje, ve kterém je možné svobodně mluvit i o posledních věcech člověka

      Ochrana práva na soukromí

      Podpora vlastního potenciálu nemocných v péči o vlastní osobu

      Odborné úsilí o tišení bolesti jak fyzické, tak i duchovní, psychické a sociální

      Přijímání všech bez rozdílu názorové orientace a vyznání

      V případě výslovného přání zajištění duchovní péče klientům a jejich blízkým

 

 

Důvody pro odmítnutí služby:

 

·                             zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá

·                             naplnění kapacity odlehčovacích lůžek

·                             zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:

1.              osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v jiném odborném  lůžkovém zdravotnickém zařízení

2.              osoby, které trpí vážnou akutní infekční nemocí

3.              osoby závislé na návykových psychotropních látkách (netýká se léčby opiáty)

4.              osoby s Alzheimerovou chorobou (v zařízení není zaveden zvláštní režim, proto není možné poskytovat služby osobám s duševním onemocněním, které potřebují zvláštní péči). Výjimku tvoří nemocní v posledním stádiu

osoba je mladší 18-ti let

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer