Jste zde

Pro klienty

Informace před přijetím do hospice

Kudy do hospice (mapa)

 

Co si vzít s sebou?

    Pomůcky, které běžně používáte (hůl, berle, vozík ap.), toaletní potřeby, pyžama nebo noční košile, župan (pokud si prádlo u nás chcete nechat prát, je nutno ho označit jménem), pohodlné oblečení na den (jen málo pacientů musí být v nočním prádle i přes den), oblečení pro pobyt nebo pohyb venku (i naši ležící pacienti mohou za hezkého počasí pobývat na terase a na zahradě hospice), event. i společenské šaty (občas bývá v hospici i program, koncert apod.), domácí obuv na přezutí; z dokladů: občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, platný důchodový výměr, ústřižek složenky či kopií výpisu z účtu. Do hospice je též možno vzít si oblíbené domácí zvíře (psa, kočku, andulku atd.), pokud se budete moci Vy nebo Vaši blízcí o zvířátko postarat.

    Pokoje jsou vybaveny telefonem, televizí, lednicí, přistýlkou pro doprovod, wi-fi, sociálním zařízením a žaluziemi. Pacienti a jejich doprovod mají možnost využít kuchyňku v přízemí nebo v 1. patře. Kuchyňka je vybavena navíc lednicí s mrazákem, myčkou, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí, nádobím.
Využít můžete též společenskou místnost a kapli ve 2. patře, knihovničku a společné posezení v 1. patře, terasu, pergolu a zahradu s ovocnými stromy za domem.

 

Jak je to v hospici s návštěvami?

Protože cílem hospicové péče je maximálně možné zlepšení kvality života nemocných, návštěvy jsou u nás neomezené (24 hodin denně). Z téhož důvodu si nemocný může do hospice vzít i blízkého člověka. Návštěvy dětí jsou vítány.

 

Jak je to s přepravou do hospice?

Podle stavu pacienta zajistí přepravu buď ošetřující lékař, nemocnice nebo rodina pacienta.

 

Duchovní péče v hospici

Pracovníci hospice se snaží o to, aby se jeho klienti cítili co možná nejlépe po všech stránkách, tedy nejen po stránce tělesné, ale i duševní a duchovní. Proto ti z klientů (nebo jejich příbuzných), kteří chtějí, mohou využívat služeb několika duchovních, kteří do hospice pravidelně docházejí. Každý pátek je v hospicové kapli bohoslužba, možné je společné posezení s klienty nebo osobní rozhovor,  zcela podle Vašich přání.

S hospicem spolupracují faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a československé husitské.

 

Jak je to v hospici s placením?

Platí se při příjmu předem na dobu 1 měsíce u pobytů na dobu neurčitou, nebo na smluvený počet dnů u pobytů na dobu předem dohodnutou. Úhrada je zálohovou platbou za služby nehrazené zdravotními pojišťovnami. Další náklady zčásti uhradí Vaše zdravotní pojišťovna a další chybějící prostředky se snažíme postupně získávat od dárců a sponzorů.

 

S platností od 1. 10. 2018 se platby za pobyt klienta v hospici upravují takto (platí i pro rok 2019 a následující):

výše příjmů v Kč výše platby v Kč za den/cca za měsíc
6.000 - 6.500 180/5.400
6.500 - 7.000 200/6.000
7.000 - 7.500 210/6.300
7.500 - 8.000 230/6.900
8.000 - 8.500 240/7.200
8.500 - 9.000 260/7.800
9.000 - 9.500 270/8.100
9.500 - 10.000 290/8.700
10.000 - 10.500 310/9.300
10.500 - 11.000 320/9.600
11.000 - 11.500 330/9.900
11.500 - 12.000 350/10.500
12.000 - 12.500 360/10.800
12.500 - 13.000 380/11.400
13.000 - 13.500 390/11.700
13.500 - 14.000 400/12.000
14.000 - 14.500 420/12.600
14.500 - 15.000 430/12.900
15.000 - 15.500 450/13.500
15.500 - 16.000 460/13.800
16.000 - 16.500 470/14.100
16.500 - 17.000 480/14.400
17.000 - 17.500 490/14.700
17.500 - 18.000 500/15.000
18.000 - 18.500 520,-/15.600,-
18.500 - 19.000 540,-/16.200,-
19.000 - 19.500 560,-/16.800
19.500 - 20.000 580,-/17.400,-
od 20.000,- 600,-/18.000,-

 


    Příbuzný (doprovod), který se v hospici u nemocného ubytuje, platí 60,- Kč denně.
Stravování si může zajišťovat sám (lze použít kuchyňku), ale může si u nás jídlo objednat. Celodenní strava stojí 150,- Kč, samotný oběd 70,- Kč.

Postup při vyřizování stížností při poskytování zdravotních služeb

§ 93 zákona o zdravotních službách 

 

         (1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

 

a) pacient,

 

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

 

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

 

d) osoba zmocněná pacientem.

 

         Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

 

         (2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,  zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 (3) Poskytovatel je povinen

 

a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

 

b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

 

c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,

 

d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,

 

e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

 

(4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen

 

a) vypracovat postup pro vyřizování stížností,

 

b) postup podle písmene a) a informaci o možnosti podat stížnost subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer